Bezoekers

Momenteel is beperkt bezoek toegelaten.

 

De volgende regels gelden voor bezoek:

 • Alleen patiënten die langer dan 5 dagen in ons ziekenhuis verblijven, mogen maximaal 1 bezoeker (altijd dezelfde) per dag ontvangen. 
 • Bezoek is niet langer toegelaten bij een korte opname.
 • Het bezoek duurt maximaal 1 uur.
 • De bezoeker is welkom tussen 14 en 20 uur. Voor afdelingen zoals IZ en hartbewaking gelden specifieke bezoekuren.
 • Er mogen geen kinderen op bezoek komen. 
 • Bezoekers brengen zelf hun mondmasker mee en ontsmetten hun handen in de inkomhal.
 • Bezoekers moeten zich aanmelden op de verpleegafdeling.
 • Patiënten op tweepersoonskamers moeten onderling afspreken om het bezoek te spreiden.
 • Tijdens het bezoek draagt iedereen een mondmasker, ook de patiënt.
 • Bezoekers dragen geen handschoenen, ontsmetten hun handen en houden 1,5 m afstand.
 • Er is geen fysiek contact met de patiënt. 
 • Alleen indien dat absoluut noodzakelijk is, is maximum 1 begeleider toegelaten bij consultaties, onderzoeken of ingrepen. Bijvoorbeeld voor personen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen of begrijpbaar kunnen maken. Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak of onderzoek.
 • Uitzonderingen hierop zijn:
  • Ouders of voogden van minderjarigen op de materniteit, neo en kinderafdeling
  • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase (inclusief palliatieve zorgen).

Bezoekregeling vóór corona (momenteel dus niet van toepassing omwille van corona):
 

Bezoekers zijn steeds welkom tijdens de bezoekuren (let op, momenteel hebben wij andere bezoekuren door corona!). Op sommige afdelingen zijn de bezoekuren of het aantal toegelaten personen beperkt. Op deze manier kunnen wij onze patiënten met de best mogelijke zorgen omringen. U kan altijd bijkomende uitleg verkrijgen bij onze verpleegkundigen.

Komt u iemand bezoeken? Informeer u op voorhand of vraag aan ons onthaal in welke straat de kamer zich bevindt en wat het exacte kamernummer is.

Meer informatie vindt u via het menu aan de linkerzijde.